december 10, 2020 1:37 pm

Finansiering fra Omstillingspuljen

Presuno har netop modtaget forhåndsgodkendt tilsagn om finansiering fra det danske statsstøtteprogram Omstillingspuljen.

Vi er netop blevet forhåndsgodkendt til finansiering fra Omstillingspuljen. Omstillingspuljen yder tilskud til virksomheder, der skal tilpasse og omstrukturere deres forretning i lyset af Covid-19-krisen og for at hjælpe deres overlevelse og genopretning af økonomien.

Der er et særligt fokus på at hjælpe virksomheder inden for turisme- og oplevelsesøkonomien, såsom konferencecentre, restauranter og museer. Tilskud fra finansieringspuljen kan bruges til personale, der omskoler til at opgradere eller ændre kompetencer eller til at give medarbejdere et pædagogisk løft, til at hjælpe med at konvertere til digital eller grøn drift eller til at forberede en virksomhed på at kunne sælge sine produkter og tjenester til nye markeder.

omstillingspuljen image

Hos Presuno er vi yderst tilfredse med den nye finansiering og mulighederne. Det betyder, at vi kan give ekstra drivkraft til videreudvikling i løbet af de kommende måneder, og vi forventer derfor, at vi vil kunne frigive den første version af Presuno inden udgangen af 2021, komplet med en Android- og iOS -app.

FLERE artiKleR

Kongerens Jelling søger nye indtægtsmuligheder
omstillingspuljen image
Finansiering fra Omstillingspuljen
testing the presuno app outside
Friluftsrådet tester Presuno for dets udendørs konferenceindslag