STATUS UPDATES

STATUS UPDATES

February 26, 2021

Joachim er godt i gang med det nye design af vores opdaterede websted. Vi har allerede nogle wireframes og struktur på plads, og Anders laver den sidste kopi. Vi håber at kunne præsentere det nye websted inden påske (i år).

February 26, 2021

Joachim is well underway with the new design of our updated website. We have some wireframes and structure already in place, and Anders is doing the final copy writing. We hope to present the new site before Easter (this year).

February 22, 2021

Bedre stabilitet! Marten og Thomas har arbejdet hårdt de sidste par uger for at forbedre stabiliteten for brugerne. Hvis der for eksempel er dårlig mobildækning eller andre problemer med dårlig netværksdækning under udførelsen af en begivenhed, er det muligt, at guiden kortvarigt mister forbindelsen til backend. Dette ville resultere i en afbrydelse for brugere, som derefter selv skal genindlæse forbindelsen. Men nu har vi gjort det muligt for den besøgende frontend at registrere, om forbindelsen er blevet afbrudt og automatisk genindlæse forbindelsen til serveren.

February 22, 2021

Better stability! Marten and Thomas have been working hard over the last few weeks to improve the stability for users. If, for example, there is poor mobile coverage or some other poor network coverage issue during the execution of an event, it’s possible that the Guide may briefly loses the connection to the backend. This would results in an outages for users, who must then must reload the connection themselves. However, now we have made it possible for the visitor frontend to detect if the connection has been disconnected and to reload the connection to the server automatically.

February 12, 2021

Selvom vi er langt inde i processen med at opbygge version 1 af vores Guide -app, har det ikke forhindret os i at planlægge version 2. Joachim og Anders har arbejdet med strømme og wireframe, og de fleste nødvendige ændringer er designet. Tilbage står skærmen “Indstillinger”, som stadig skal planlægges og designes. Denne del vil vi gemme i et par uger, da der er andre vigtige designopgaver, der i øjeblikket er mere presserende.

February 12, 2021

While we are far into the process of building version 1 of our Guide app, that hasn’t stopped us from planning version 2. Joachim and Anders have been working on the flows and wireframe, and most the required changes have been designed. Remaining is the “Settings” screen, which still needs to be planned and designed. This part, we will save for a few weeks, as there are other important design tasks that are currently more pressing.

February 4, 2021

I need better logging! It has long been a desire of ours to be able to see better logs from our users when something goes wrong. Marten has now implemented a better logging system that shows in more detail what happens on the user side when they experience a problems. At the same time, we have implemented a better “Do you need help?” screen, where users can indicate what problems they may be experiencing, e.g. a lack of sound or lack of image from the back/front camera. Together, this allows us to respond more quickly to errors that our users and their users may be experiencing

February 4, 2021

Jeg har brug for bedre logning! Det har længe været et ønske fra os at kunne se bedre logfiler fra vores brugere, når noget går galt. Marten har nu implementeret et bedre logningssystem, der mere detaljeret viser, hvad der sker på brugersiden, når de oplever et problem. Samtidig har vi implementeret et bedre “Har du brug for hjælp?” skærm, hvor brugerne kan angive, hvilke problemer de måtte opleve, f.eks. mangel på lyd eller mangel på billede fra bag-/frontkameraet. Tilsammen giver det os mulighed for hurtigere at reagere på fejl, som vores brugere og deres brugere muligvis oplever.

Latest news

10-06-2021

June 10, 2021

The iOS app is taking shape. Our app development team is really accelerating, and working hard to perfect the iOS app. Just like the Android app, this will bring better quality and lower bandwidth requirements to the end user. And at the same time make for a better experience for the presenter and guides.

10-6-2021 DK

June 10, 2021

IOS -appen tager form. Vores appudviklingsteam har fart på og arbejder hårdt for at perfektionere iOS -appen. Ligesom med Android appen arbejder vi på bedre kvalitet og lavere båndbreddekrav til slutbrugeren. Og desuden helt generelt for en bedre oplevelse for værten og guiderne.

18-05-2021

May 18, 2021

We will soon be releasing the android app. After months of testing and bug fixing, we are now very close to an Android release date. This also means release of the new backend and user frontend that supports one merged feed, with lower bandwidth requirements and higher streaming quality.

Latest news

10-06-2021

June 10, 2021

The iOS app is taking shape. Our app development team is really accelerating, and working hard to perfect the iOS app. Just like the Android app, this will bring better quality and lower bandwidth requirements to the end user. And at the same time make for a better experience for the presenter and guides.

10-6-2021 DK

June 10, 2021

IOS -appen tager form. Vores appudviklingsteam har fart på og arbejder hårdt for at perfektionere iOS -appen. Ligesom med Android appen arbejder vi på bedre kvalitet og lavere båndbreddekrav til slutbrugeren. Og desuden helt generelt for en bedre oplevelse for værten og guiderne.

18-05-2021

May 18, 2021

We will soon be releasing the android app. After months of testing and bug fixing, we are now very close to an Android release date. This also means release of the new backend and user frontend that supports one merged feed, with lower bandwidth requirements and higher streaming quality.