STATUS UPDATES

STATUS UPDATES

April 26, 2021

Wow, we are now moving fast! This week, we will be ready for internal testing of our guide app on Android. Next step will be the iOS App. Then, we will go onto public testing with our large team of beta testers. Remember that you can sign up as a beta tester if you want to help.

April 26, 2021

Wow, nu går det stærkt! I denne uge er vi klar til intern test af vores guide -app på Android. Næste trin er iOS -appen. Derefter går vi på offentlig test med vores store team af betatestere. Husk, at du kan tilmelde dig som en beta -tester, hvis du vil hjælpe.

March 25, 2021

Måske mest berømt over hele verden for at danne rammerne om Hamlet, har Kronborg Slot der ligger i udkanten af Øresund, faktisk en imponerende og rig historie, der går tilbage til 1420. Kronborg har afprøvet Presuno til at afholde live begivenheder direkte inde fra dens tykke vægge samt fra det omkringliggende smukke landskab.

March 25, 2021

Kronborg Castle is perhaps most famous all over the world for forming the setting of Hamlet, but in fact the castle has an impressive and rich history dating back to 1420

March 23, 2021

I dag modtog jeg (Anders ’) guide -appen til intern testning og kvalitetssikring. Jeg kan ikke vente med at stikke fingrene i guideoplevelsen. Den sidste version af Android streaming appen mangler dog stadig, men Thomas og resten af teamet arbejder hårdt på at afslutte denne del.

March 23, 2021

Today, I received the (Anders’) guide app for internal testing and quality assurance. I can’t wait to stick my fingers into the guide experience. The final version of the Android streaming app, though, is still missing, but Thomas and the rest of the team are working hard to finish this part.

March 17, 2021

Experience Rosenborg Castle and the Crown Jewels in an intuitive and engaging way with live tours

March 17, 2021

Som en del af Nationalmuseet har Kongernes Jelling testet, om Presuno kunne tjene som en effektiv platform for at hjælpe dem med at levere et nyt digitalt produkt: livestreamede rundvisninger.

Latest news

14-11-2021

November 16, 2021

Med øjnene stift rettet på vores nye fokusområde i medieverden, gør vi App og Admin mere simpelt på overfladen. Det betyder dog i praksis mere kompleksitet under kølerhjelmen, så vi til gengæld kan fjerne kompleksitet for brugerne af systemet (over kølerhjelmen). Det er nu muligt for os, at slå features til og fra afhængig af brugergruppen, så vores kunder i medieverden får præcis de features de har behov for. Vi regner med at være klar med dette nye setup i løbet af januar.

14-11-2021

November 14, 2021

With our eyes fixed on our new focus area in the media world, we are making the App and Admin interface simpler on the surface. In practice, however, this means more complexity under the hood, so that we in turn can remove complexity for the users of the system (above the hood). It is now possible for us to turn features on and off depending on the user group, so that our customers in the media world get exactly the features they need. We expect to be ready with this new setup during January.

23-09-2021

September 23, 2021

We have had some really good and successful user test at the museums over the last year, i.a. from the Jelling Museum. Now we have shifted our focus and our laser gaze onto our new target group in the media world. During the last few weeks, we have had some extensive planning sessions to map changes to both the app and admin interface. We will expand the entire core of the system, with options to customize Presuno – both the app and admin interface, so we can turn features on and off, and only show exactly the features that are needed, depending on the target group. This allows us to use Presuno for different segments, whether we offer it to the media world, museums, influencers or otherwise.

Latest news

14-11-2021

November 16, 2021

Med øjnene stift rettet på vores nye fokusområde i medieverden, gør vi App og Admin mere simpelt på overfladen. Det betyder dog i praksis mere kompleksitet under kølerhjelmen, så vi til gengæld kan fjerne kompleksitet for brugerne af systemet (over kølerhjelmen). Det er nu muligt for os, at slå features til og fra afhængig af brugergruppen, så vores kunder i medieverden får præcis de features de har behov for. Vi regner med at være klar med dette nye setup i løbet af januar.

14-11-2021

November 14, 2021

With our eyes fixed on our new focus area in the media world, we are making the App and Admin interface simpler on the surface. In practice, however, this means more complexity under the hood, so that we in turn can remove complexity for the users of the system (above the hood). It is now possible for us to turn features on and off depending on the user group, so that our customers in the media world get exactly the features they need. We expect to be ready with this new setup during January.

23-09-2021

September 23, 2021

We have had some really good and successful user test at the museums over the last year, i.a. from the Jelling Museum. Now we have shifted our focus and our laser gaze onto our new target group in the media world. During the last few weeks, we have had some extensive planning sessions to map changes to both the app and admin interface. We will expand the entire core of the system, with options to customize Presuno – both the app and admin interface, so we can turn features on and off, and only show exactly the features that are needed, depending on the target group. This allows us to use Presuno for different segments, whether we offer it to the media world, museums, influencers or otherwise.